Platform Uit in Ede?

Ede heeft een gevarieerd vrijetijdsaanbod met zowel kleine pareltjes als trekkers van internationaal formaat. Maar Ede wil meer. Een duidelijke positionering op het gebied van Food, de volop aanwezige natuur en het Kröller Müller museum, bieden Ede mooie kansen voor de toekomst. Kansen die we als vrijetijdssector met beide handen moeten aangrijpen om de sector verder te versterken.

Het Platform Uit in Ede werkt aan de realisatie van die ambitie en heeft daarvoor twee actieve teams:

  1. Een Aanjaagteam, dat zich buigt over de vraag hoe strategische projecten als bijv. Van Gogh 2015 kan worden aangegrepen om vrijetijdsaanbod te ontwikkelen. 
  2. Een werkgroep Marketing en Communicatie, die aan de slag is met het ontwikkelen van communicatiemiddelen voor de inwoners van Ede.

Verderop in deze nieuwsbrief worden zowel de strategische projecten voor Ede als ook de themacampagne Ede Geniet verder uiteengezet.